Sekvencer má dvě osy (čas / poloha serva) na obrázku níže jsou vyznačeny barvou modrou (čas) a hnědou (poloha serva, +/-100% plná krajní výchylka a 0% střed).

 
img
 

 

 

 

Nastavení dráhy sekvenceru Q1 a Q2. Spínač sekvenceru přiřadíme ideálně shodným s otvíráním a zavíráním mechaniky hlavního podvozku (v našem příkladu přiřazen přepínač Sf).

Obrázek 1. Při nastavení sekvenceru vždy jako první krok nastavíme ČAS, bod přidáme (+) a poté mu nastavíme danou výchylku serva (hodnota -100%). Tímto jsme vytvořili první bod v čase 0,0s a pozicí serva -100%. Servo s polohou -100% je v našem případě šachtice 1 zavřena.

Obrázek 2. Nyní vytvoříme druhý bod, kdy bude šachtice 1 plně otevřena, zvolíme tedy ČAS jak dlouho požadujeme otevírání šachtice (pomalu/rychle). V našem případě jsme zvolili 0,3s. Nový bod přidáme (+).

Obrázek 3. Pro nově přidaný bod v čase 0,3s nastavíme pozici serva +100% (plně otevřená šachtice 1 ).

Obrázek 4. Nyní nastavíme čas jak dlouho chceme nechat šachtici 1 otevřenou při opačném chodu podvozkové nohy (zavírání). Zvolili jsme čas otevření 3s. Při obráceném chodu bude tedy šachtice 1 čekat 3s (pozice serva +100%) a poté se zavře (pozice serva -100%).

Obrázek 5. Na obrázku 5 je vytvořena pozice/čas serva shodným způsobem pro zrcadlově orientovanou šachtu 2.

 
img
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V pokročilém nastavení sekvenceru Q1 a Q2 můžeme zvolit popis (šachta 1 a 2) a typ trasy ponecháme symetrický. To znamená, že sekvencer pro dané servo použije stejnou křivku v obou směrech (otvírání+čekání / čekání+zavírání). V položce „přepsat kanál“ zvolíme číslo výstupního kanálu, kde máme připojeny serva ovládající šachtice 1 a 2 (kanál 9 a 10).
 
img
 
 
 
 
 
 
 
 
Výsledek nastavení sekvenceru je patrný na videu níže.
 
img