1. Je Duplex kompatibilní s jinými 2.4GHz systémy? 
Ne. Každý výrobce má svůj vlastní systém komunikace.
 
2. V seznamu vysílačů není uveden ten můj.
Seznam možných vysílačů není kompletní, obecně platí, že pokud nemáte ve vysílači výměnný modul kompatibilní s firmou Graupner/JR (Duplex TG) nebo Futaba/Hitec (Duplex TF), je možné použít modul Duplex TU, který se dá použít prakticky do jakéhokoliv vysílače.
 
3. Je možné namontovat univerzální modul Duplex TU do mého starého vysílače?
Modul Duplex TU je určen pro vysílače, které nemají výměnný VF modul. Je možné jej namontovat do naprosté většiny vysílačů. V zásadě jsou na montáž jen dva požadavky. Jeden je, že vysílač musí umožňovat provoz v režimu PPM, a druhý požadavek je na mechanické rozměry, modul se do vysílače musí vejít. V případě potřeby je možné modul Duplex TU vložit do krabičky a mít ho u vysílače.
 
4. Je možné provozovat více přijímačů v modelu? 
Ano, je možné provozovat v modelu libovolné množství libovolných přijímačů Duplex najednou. Systém Duplex přenáší maximálně 16 kanálů. Vždy musí být jeden hlavní v režimu normal, což je nastavení z výroby, a ostatní v režimu clone (příposlechu). V těchto přijímačích je pak nutné přiřadit konkrétním výstupům správné vstupní kanály (kanály z vysílače).Telemetrické senzory musí být připojeny k přijímači v normálním režimu. Přijímače v režimu příposlechu (clone) nemají obousměnou komunikaci.
 
5. Přijímač dříve fungoval, nyní nereaguje, nejde ani spárovat. 
Je možné, že jste změnili nastavení přijímače z režimu normal na režim clone (režim příposlechu), kdy přijímač jen přijímá a nevysílá zpět k vysílači. Připojte se Jetiboxem přímo k přijímači a zkontrolujte toto nastavení.
 
6. Jak přijímač spárovat? 
Pokud máte nový vysílač nebo přijímač, je nutné je spolu spárovat. To se provede zastrčením spárovací propojky do přijímače, zapnutím napájení přijímače a poté zapnutím vysílače (nestačí to, že vysílač je již zapnut). Nyní je již propojka zbytečná a nezapomeňte ji vyjmout. Druhá možnost je, pokud vlastníte Jetibox. Připojte Jetibox k přijímači do zdířky (Ext.), připojte napájení k přijímači, v menu nalistujte položku (pairing), stlačte šipku nahoru a zapněte vysílač. Nyní jsou moduly připraveny k provozu.

 

7. Jak nastavit Fail safe?
Nejprve je nutné povolit globálně režim Fail safe v menu přijímače (Main setting) v položce (Signal Fault). Standartně je nastaven režim (repeat), což znamená opakovat poslední správně přijatou hodnotu. Stlačením šipek (vlevo/vpravo) je nutné nastavit (fail safe).  Položkou (Fail safe Delay) je možné nastavit dobu mezi ztrátou přijmu a přechodem výstupů na hodnoty Fail safe. Nyní je nutné nastavit Fail safe hodnoty jednotlivých výstupů. To se provede v menu (Out Pin Set). V položce (Set Output Pin) je možné si pomocí šipek (vlevo/vpravo) vybrat konkrétní výstup (Y1 až Y8 např. u R8). Pomocí šipky (dolů) nalistovat položku (Fail Safe Yx), kde x je konkrétní vybraný výstup, a šipkami (vlevo/vpravo) nastavit požadovanou hodnotu Výstupu číslo x. Takto je třeba nastavit všechny výstupy přijímače.

8. Dva přijímače v modelu - doporučený postup nastavení.
Pokud jsou v modelu použity dva nebo více přijímačů, musí být právě jeden (hlavní) v normálním režimu (Normal), ostatní přijímače musí být přepnuty do režimu příposlechu (Clone).
Doporučujeme dodržet tento postup nastavení:


- spárovat přijímač, který se později přepne do režimu (Clone), nastavit potřebné parametry v přijímači, přepnout přijímač do režimu (Clone) a vše vypnout
- spárovat (hlavní) přijímač, nastavit potřebné parametry v přijímači a vše vypnout

První zapnutí po párování:
- zapnout vysílač
- zapnout přijímač v režimu příposlechu (Clone)
- zapnout hlavní přijímač

Při dalším zapínání je postup libovolný.

Duplex EX

1. V čem spočívá výhoda řady Duplex EX

Výrobky řady Duplex EX umožňují zobrazení a záznam telemetrických dat z více čidel současně. Výrobky jsou dále připraveny pro funkce JETIBOXu PROFI a vysílačů JETI model. K plnému využití možností EX telemetrie je nutné mít EX senzor, případně EX expander, a zařízení, na kterém by se EX telemetrie zobrazovala a případně nahrávala, což je buď JETIBOX profi, nebo vysílače DC/DS. Přijímač není nutné mít EX, původní přenáší EX telemetrii také.

 

2. Je nový Duplex EX zpětně kompatibilní se starší verzí Duplexu?

Ano, všechny výrobky jsou navzájem kompatibilní.

 

3. Je možné upgradovat Duplex na Duplex EX?

Výrobky Duplex u kterých lze pomocí JETIBOXu zobrazit verzi firmwaru je možné pomocí USB adapteru upgradovat na Duplex EX.

 

4. Kde je možné získat upgrade?

Upgrade je možné stáhnout v sekci Ke stažení.

 

5. Jak zjistím, jaká verze u konkrétního výrobku je obsažena v upgradu?

Soupis verzí obsažených v upgradu je zobrazen na stránkách, kde je možné jej získat.

 

6. Je možné změnit jazykovou verzi výrobku?

Ne, po upgradu zůstane jazyková verze zachována.

 

7. Je nezbytné provádět upgrade na nejnovější verzi?

Jedině tímto způsobem budete mít výrobek vždy aktuální, včetně nejnovějších funkcí a vylepšení.

 

8. Co všechno budu potřebovat pro upgrade na Duplex EX?

Je zapotřebí USB adapter a stáhnout z našeho webu program s nejnovějším firmwarem.

 

9. Jak zjistím, zda lze zařízení aktualizovat na EX a novější?

Připojíte JETIBOX k zařízení a projdete šipkou doprava obrazovky. Pokud se zde nachází obrazovka s textem FW a nějaké číslo, pak je možné upgradovat na EX. Pokud tato obrazovka chybí, pak to možné není. Nejde o to, jaké číslo FW (FW=firmware) se zobrazí, ale o to, jestli je vůbec tato obrazovka dostupná. Pokud ano, lze provést aktualizaci na nejnovější verzi. Toto se týká přijímačů a vysílacích modulů.
U senzorů je nutné zmáčknout šipku dolů a pak listovat šipkou doprava. Pokud se objeví položka Servis, je opět vyhráno. Pokud ne, pak není možný update.

 

MGPS

1. Jak zobrazit údaje ze senzoru MGPS?

GPS data můžete zobrazit např. na stránkách www.gpsvisualizer.com.
Driver pro USB adapter naleznete: www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm