Odkazy

 

Repozitář Lua aplikací v JETI Studiu

JETI Studio verze 1.1 nabízí možnost automatické správy Lua aplikací. Ty je možné  instalovat, odinstalovat, ale i aktualizovat pomocí několika jednoduchých kroků. Aplikace jsou uloženy v jednotném repozitáři na webovém serveru jetimodel.com.

 

Jestliže jste autorem nějaké zajímavé aplikace pro vysílače DC/DS a měli byste zájem o její zveřejnění skrze správce aplikací v JETI Studiu, můžete nám tuto aplikaci zaslat na jeti[at]jetimodel.cz v níže popsaném formátu a my ji následně zveřejníme.

 

Co musí obsahovat aplikace pro zveřejnění přes JETI Studio?

  1. Hlavní soubor aplikace s příponou .lua nebo .lc. Preferujeme zkompilované aplikace (.lc) kvůli značné úspoře paměti RAM.
  2. Název souboru aplikace by měl být jedinečný a neměl by přesahovat délku 10 znaků (+přípona) pro korektní zobrazení aplikace na vysílači.
  3. V aplikaci nesmí být použity žádné globální proměnné z důvodu možných kolizí při souběžném spuštění několika aplikací zároveň. Všechny proměnné úvádějte klíčovým slovem local. 
  4. Jestliže používáte další softwarové knihovny, které jsou součástí aplikace, umístěte je do složky se stejným názvem, jako je název aplikace. Každá aplikace je nezávislá a sdílené aplikační knihovny nejsou podporovány.
  5. Součástí aplikace musí být také definiční soubor Apps.csv, který určuje, jaké soubory a popisky jsou součástí aplikace. Tento soubor je psán v kódování UTF-8.
  6. Součástí aplikace může být (a je doporučován) jednoduchý HTML popis a dále ikona aplikace. 
  7. Licence aplikace by měla podporovat volné šíření skrze Internet. Jestliže není licence přítomna, automaticky se toto předpokládá.

 

Struktura archivu s aplikaci

LuaApp

 

Formát souboru Apps.csv

Soubor Apps.csv obsahuje seznam aplikací uložených v dané složce. Na každém řádku se nachází popis vždy jedné aplikace. Údaje jsou oddělené středníkem, jejich formát je tento:

NAME;AUTHOR;VERSION;HARDWARE;DATE;DESCRIPTION;FILES_FOLDERS;ICON;MIN_TXVERSION

{"en":"Artificial Horizon", "cz":"Umělý horizont", "de":"Künstlicher Horizont", "fr":"Artificial Horizon"}; JETI model; "1.0"; 674, 675, 676, 677, 678, 679; 13-11-2017; {"en":"Horizon/Horizon-en.html", "cz": "Horizon/Horizon-cz.html", "de":"Horizon/Horizon-en.html", "fr":"Horizon/Horizon-en.html"}; Horizon.lc, Horizon;logo.png;"4.23"

 

Příklad:

Položka Příklad Popis
1 {"en":"Artificial Horizon", "cz": "Umělý horizont", "de": "Künstlicher Horizont", "fr": "Artificial Horizon"} Název aplikace v podporovaných jazycích ve formátu JSON (nesmí se v názvu objevovat středník)
2 JETI model Autor aplikace
3 "1.0" Textový popis verze
4 674,675,676,677,678,679,680

Čárkou oddělený seznam podporovaných vysílačů, každý kód znamená typ vysílače:

674: DC-16
675: DS-16
676: DS-14
677: DC-14
678: DC-24
679: DS-24
680: DS-12

5 13-11-2017 Datum zveřejnění aplikace, případně aktualizace
6 {"en":"Horizon/Horizon-en.html", "cz": "Horizon/Horizon-cz.html", "de": "Horizon/Horizon-en.html", "fr": "Horizon/Horizon-en.html"} Odkazy na soubory s nápovědou a popiskem ve formátu HTML. Odkazy jsou ve formátu JSON a musí odkazovat na relativní cestu.
7 Horizon.lc,Horizon Čárkou oddělený seznam souborů a složek, jež jsou součástí aplikace. V tomto případě bude na SD kartu vysílače nainstalován soubor Horizon.lc (hlavní aplikace) a obsah složky Horizon
8 logo.png Relativní cesta k ikoně aplikace. Ta by měla mít formát JPG nebo PNG při rozlišení 64 x 64px
9 "4.23" Textově zadaná minimální verze vysílače

 

 

Tento soubor je psán v kódování UTF-8.

 

 

Popis aplikace v souboru HTML

Soubor obsahuje zjednodušené formátování, viz podporované formátovací značky.

 

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Umělý horizont</title>
</head>
<body>
<h1>Umělý horizont</h1>
<p><img src="img/Horizon6.png" alt="Umělý horizont"></p>
<h2>Popis</h2>
<p>Aplikace zobrazí umělý horizont na hlavní obrazovce vysílače.
Tato aplikace je užitečná při použití přijímačů Assist.</p>

<p>Založeno na kódu od uživatelů dandys a Marco Ricci.</p>
<h2>Použití</h2>
...
<p>Zdrojové kódy můžete stáhnout z oficiálního repozitáře
<a href="https://github.com/JETImodel/Lua-Apps">JETImodel Lua-Apps GitHub</a>.

</body>

</html>


Poznámka: Firma JETI model s.r.o. nenese žádnou odpovědnost za aplikace třetích stran. Jakékoli použití těchto aplikací je na vlastní zodpovědnost každého uživatele.